အရိုးအထူးကုဌာန

Raffles အရိုးအထူးကုဌာနတွင် အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများ၊ သူနာပြုများ နှင့် ဆေးကုထုံးပညာရှင်များသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ခွဲစိတ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အဆင့်မြင့်ခွဲစိတ်ဆိုင်ရာနည်းပညာတို့ဖြင့် အရိုးအထူးကုအခြေအနေများအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

တွဲဖက်ဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုထုံး၊ Occupational ကုထုံး၊ အပ်စိုက်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်မှန်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရရှိနိုင်ပါသည်။