အဏုမြူရောင်ခြည်သုံးရောဂါရှာဖွေရေးဌာန

Raffles အဏုမြူ ရောင်ခြည်သုံးရောဂါရှာဖွေရေးဌာနတွင် အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အဏုမြူ ဆိုင်ရာကုထုံးများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် စံချိန်စံညွှန်းမှီ mCT flow Positron Emission Tomography (PET) နှင့် Siemens Skyra 3T Magnetic Resonance Imaging (MRI) များတပ်ဆင်၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးလျက်
ရှိပါသည်။ လက်တွေ့ဆေးဝန်ဆောင်မှု၊၊ သာလွန်သောကျွမ်းကျင်မှု၊၊ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် လူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဌာနဆိုင်ရာဆရာဝန်များ