သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဌာန

Raffles သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးပြု စုစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင် သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး အများဆုံးရှိသော အထူးကုဌာနကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ခွဲစိတ်ဆိုင်ရာ ပြု စုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပြုပညာရှင်များ၊ သူနာပြုများ နှင့် သူနာပြု အကူတို့မှ ခေတ်မှီစက်ကိရိယာတို့ဖြင့် ကျွမ်းကျင်ထိရောက်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပင်မဌာနမှာ Raffles ဆေးရုံကြီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် စင်ကာပူ၏အဓိကအချက်အချာနေရာများတွင်လည်း သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဆေးခန်း ၅ ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။