မျက်စိအထူးကုဌာန

အဝေးမှုန်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခြင်းမှသည် မျက်စိအတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ခြင်းထိ ဆေးပညာနှင့်ခွဲစိတ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ လူနာများအား ပုံမှန်မျက်စိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု နှင့် အရေးပေါ်ပြုစုကုသမှုတို့ကို တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် အာရုံစိုက်ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။

မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများသည် မျက်စိအထူးကုပညာရှင်များ၊ မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှင့် အမြင်အာရုံစက်ကွင်းပညာရှင်တို့နှင့်အတူတကွ မျက်စိရောဂါများ သို့မဟုတ် အမြင်အာရုံပုံမမှန်ခြင်းများ ခံစားနေရသည့် အသက်အရွယ်မရွေးလူနာများအတွက် အထူးပြုစုဂရုစိုက် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။