နား၊ နှာခေါင်း နှင့် လည်ချောင်းအထူးကုဌာန

ကျွန်ုပ်တို့၏ နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများသည် ကလေးနှင့်လူကြီးဆိုင်ရာ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်း နှင့် လည်ပင်း အစရှိသည့် ပြဿနာများ ကိုစစ်ဆေးသုံးသပ်၍ ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ နားအကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ နားတွင်းရေချိန်မညီခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ နှာခေါင်း Sinus နှင့် အသံ၊ စကားပြောစွမ်းရည်ပုံမမှန်ခြင်း စသည့်ရောဂါများကို ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။

ထို့အပြင် နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းအထူးကုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများသည် အိပ်စဉ်တွင်ဟောက်ခြင်း၊ ခေါင်းနှင့်လည်ပင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြဿ နာများကိုလည်း ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ သူနာပြုများ၊ စကားပြောစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ပေးသောပညာရှင်တို့လည်း သင်နှင့်သင်၏ကလေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးရန် အစဉ်သင့်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။