ဆေးပညာ အထူးကုဌာန

Raffles ဆေးပညာအထူးကုဌာနတွင် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထူးပြု ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆေးကုသခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များအလိုက် ပြု စုကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။